2005/Jun/23

ขอรำลึก ถึงพระคุณ อันประเสริฐ
ถึงความดี อันบรรเจิด เกิดความหมาย
ถึงคำสอน สิ่งดีงาม อันมากมาย
ถึงมากหลาย ประสบการณ์ วิญญาณครู

ข้าน้อยขอ เคารพ อภิวัน
ครูทุกท่าน ที่ประสาท ทุกความรู้
ทุกบุคคล ที่ช่วยเหลือ ช่วยค้ำชู
ช่วยก่อร่าง สร้างความรู้ อยู่ทุกครา

ทั้งคุณครู อนุบาล และประถม
ครูมัธยม ต้น-ปลาย อุดมศึกษา
ครูคนแรก ทั้งบิดา และมารดา
ทั้งปู่ย่า ป้าน้าอา ทุกทุกคน

อีกคนงาน ภารโรง ต้องรวมถึง
ทั้งแม่บ้าน ที่หน้าบึ้ง ทุกแห่งหน
คอยดุด่า ว่ากล่าว ยามซุกซน
ขัดเกลาจน กลายเป็นคน ที่ได้ดี

ขอบพระคุณ คุณครู ทุกทุกท่าน
ที่ช่วยกัน พร่ำสอน จนวันนี้
ทั้งความรู้ ความคิด ความพอดี
ทั้งแนวทาง และวิธี สู้ความจริง